Gallery

ACE Tech Exhibition - 2013
  • Mr.Ratan Tata
  • Mr.Kumar Mangalam Birla
  • Mr.K.V.Kamath
  • Mr.Rakesh Juhnjhunwala
  • Shabana Azmi
  • Mr.Leander Paes
  • Farah Khan
  • Deepika Padukone
  • Akshay Kumar
  • Ranbir Kapoor
Scroll to Top